Tổng hợp tài liệu tự học bộ môn Guitar, Drum, Sáo, Kalimba...

Tổng hợp tài liệu tự học bộ môn Guitar, Drum, Sáo, Kalimba...

Link:     COPY >> GOOGLE >> DOWLOAD
DRUM: 
            https://drive.google.com/open?id=1XB_d5r5XvW4dfWGlq7XMUtiBeo6vV0Or 

SÁO: 
           https://drive.google.com/open?id=1bHbpG7t6vx0gaQPjn2OXTYjVK45D2pZP

KALIMBA:

           https://drive.google.com/open?id=1kG6JnFuP3DSqZvYq7dlvhU_NXCCwIQwE

ĐÀN UKULELE:  
          
            https://drive.google.com/open?id=19ZqI5WYo7pRQ7z6dlTPs1g09gx_0ywag

ĐÀN GUITAR:

            https://drive.google.com/open?id=1mb8toetriHKzMMYRUOYsuQecFw_7mTb-


******Hãy để Âm Nhạc nâng bước cuộc sống Bạn *********
Liên hệ : Cơ sở 1: Số 8  Khu phố 3, Đường Tx 40, P.Thạnh Xuân, Quận 12, T.P Hồ Chí Minh.
               Cơ sở 2: Số 2, Đường số 2, Xã Điện Thắng Bắc, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam.

Hotline: 0898.820082
Website: nhaccuhay.com - nhaccuhay@gmail.com

Nhận xét

Bài đăng phổ biến